Formació GIEE

El GIEE ofereix cada curs formació per aprofundir en pràctiques educatives que promouen la participació i l'èxit de tothom. És gratuïta pels socis. S’obté certificació de la UB assistint al 80% de les sessions.