Política de privacitat

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)


Política de protecció de dades

Última actualització: 28/05/2018


GIEE - Grup d’Investigació en Educació Especial

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per al GIEE. Per això, i segons s'estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal. Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.


Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

Les teves dades personals seran tractades per el GIEE amb NIF G61224283 i domicili a C/ Joan Güell 90-92 Bx. 08028 (Barcelona). El contacte del delegat de protecció de dades és info@giee.cat


FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de Contacte.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d'informació.
Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Formulari Registre de socis.

Finalitat: Formalitzar el seu registre i alta a la nostra àrea privada de socis.
Legitimació: Consentiment de l'usuari en registrar-se a la pàgina com a usuari/Client.
Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Mentre no exerciti el seu dret d'oposició als enviaments comercials o exerceixi el seu dret de cancel·lació de les seves dades personals.

Compra de productes.

Finalitat: Tramitar i gestionar la compra i, si escau, lliurament de la seva comanda i les tasques administratives derivades.
Legitimació: Execució de contracte de compravenda de productes o de prestació de serveis.
Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Mentre no exerciti el seu dret d'oposició als enviaments comercials o exerceixi el seu dret de cancel·lació de les seves dades personals.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 13 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. Les dades personals sol·licitades són necessaris per gestionar les seves sol·licituds, donar-li d'alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat. En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.


DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal.


DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat. De la mateixa manera, pot exercir els següents drets:

- Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
- Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
- Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
- Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
- Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
- Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals. En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).


SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.


ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web. La present Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.