Fes-te soci

La cuota de soci és de 42€ a l'any. Les subscripcions de soci es realitzaran a través del sistema de pagament de domiciliació bancaria. Cada any es realitzarà la renovació de la cuota de soci de forma automàtica, a no ser que l'usuari indiqui el contrari de forma explícita a través d'un correu a info@giee.cat. La quota de soci dóna dret a rebre la revista Reptes, a l'assistència de la formació continua anual per socis i a descomptes en jornades organitzades total o parcialment pel GIEE.

Dades d'usuari

Dades de subscripció

Dades bancariesResponsable: GIEE - NIF: G61224283 Dir. postal: C/ Joan Güell 90-92 Bx. 08028 (Barcelona)
Telèfon: 659 06 98 23, Email: info@giee.cat.
En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en GIEE estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.