Avís legal


Dades identificatives:

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc Web http://www.giee.cat/ i s’exposen les dades fiscals de l’empresa:

GIEE - NIF: G61224283 Dir. postal: C/ Joan Güell 90-92 Bx. 08028 (Barcelona) Teléfono: 659 06 98 23 Email: info@giee.cat.


Propietat intel·lectual:

La informació i els continguts que es recullen en el present lloc Web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el software i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GIEE i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació, transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GIEE. L’Usuari, únicament i exclusiva, pot utilitzar el material que apareixi en aquest lloc web per el seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites.


Exclusió de garanties i responsabilitat:

GIEE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors i omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


Modificacions:

GIEE es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, poguent canviar, suprimir o afegir tant els continguts o serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu lloc Web.


Vincles a Tercers:

En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l’Usuari passarà a estar regit per les Condicions d’Ús i Política de Privacitat del nou lloc. GIEE no será responsable ni tindrà obligació legal per l’ús d’aquests llocs.


Generalitats:

GIEE no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc Web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. GIEE, com a conseqüència d’això, es compromet a corregir-ho tant ràpid com en tingui coneixement. GIEE no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’Usuari en el seu accés al lloc Web i/o ús de les informacions contingudes en aquest.


Legislació aplicable i Jurisdicció:

Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, se someten als Jutgats i Tribunals de la província de Barcelona. La Llei aplicable serà l’espanyola.


Última modificació: 4-12-2019