Condicions de compra


Reconeixement i acceptació de les condicions generals

Aquestes condicions generals regulen les relacions jurídiques entre GIEE - Grup d’Investigació en Educació Especial (a partir d’ara GIEE) i el consumidor dels productes o usuari dels serveis (a partir d’ara el Client o Comprador) i aquest les accepta des del moment en què s’efectua l’adquisició d’un servei o producte a la pàgina web de GIEE.


Procediment per comprar

Per realitzar una comanda t’has de connectar a www.giee.cat i seleccionar els productes que desitges adquirir. Es mostrarà la cistella amb els productes elegits. Si la comanda és correcta, prem el botó per iniciar el procés.

Es mostrará la pàgina d’identificació de l’usuari. Si estàs registrat introdueix les teves dades de correu electrònic i contrassenya, prem continuar i seguidament apareixeran les teves dades personals. Si encara no ho estàs, hauràs de complimentar el corresponent formulari amb la teva direcció de correu electrònica, contrassenya i dades personals, quedant automàticament registrat com usuari.

Si per qualsevol motiu (canvi de direcció de correu electrònic, canvi de domicili, registre erroni de dades, etc.), desitges canviar les teves dades d’usuari, podràs fer-ho en el moment que apareixin, quedant registrades al confirmar la teva sol·licitud. Com a Client coneixes i acceptes que seràs la única persona autoritzada per utilitzar l’accés a la teva contrassenya per formular comandes. Igualment seràs responsable de qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del teu ús per tercers no autoritzats, inclòs els que formin part de la teva organització. Si desitges que l’enviament de la teva comanda es realitzi a una direcció o domicili diferent de la que consta registrada, hauràs de complimentar el formulari “Dades d’enviament” amb la direcció on s’hagi d’enviar la comanda. A continuació seleccionar la forma de pagament que, per major seguretat de les seves dades, s’haurà de formalitzar de nou en cada pagament.


Confirmació de comanda

Després de la realització de la comanda, i si aquesta ha finalitzat correctament, rebràs un missatge de confirmació a la teva safata d’entrada del correu electrònic que hagis indicat. En aquest missatge s’especifica el número de comanda, els productes sol·licitats, l’import total i la forma de pagament. Si tinguessis algun dubte o qualsevol de les dades fos incorrecte, pots dirigir-te a info@giee.cat indicant el número de comanda.


Preus

Els preus detallats en cada producte inclouen IVA. Pots consultar l’import total de la teva comanda una vegada hagis facilitat informació sobre les dades personals seguint els passos indicats en l’apartat anterior.


Productes digitals on-line

Per l’adquisició de productes digitals s’admeten dues formes de pagament: targeta de crèdit (Visa, Mastercard) i Paypal. El càrrec al compte s’efectua al moment, tenint per tant accés immediat per descarregar els arxius en format PDF. Una vegada efectuat el pagament, no es podrà anul·lar la comanda ni tornar l’import del mateix. Si has adquirit una subscripció digital, tindràs accés il·limitat als exemplars de la Revista Reptes durant el període contractat.

A l’àrea d’usuari disposes de tota la informació relativa a les teves comandes. Podràs actualitzar les teves dades, consultar les teves comandes i factures, gestionar les teves subscripcions digitals i descarregar les revistes i articles digitals que hagis comprat.


Condicions d’ús dels articles i revistes

GIEE concedeix al Client una llicència d’ús no exclusiva dels productes que tingui contractats en cada moment. Per Llicència d’ús s’entén un accés únic, individual i intransferible que s’otorga al contractant de la mateixa. En el cas de les descàrregues online la Llicència d’ús concedida al Client inclou el dret a visualitzar electrònicament les publicacions o articles sol·licitats així com el dret a copiar en suport informàtic o imprimir una porció no substancial dels seus continguts per l’exclusiu ús privat del Client. Tots els continguts inclosos als articles i revistes de GIEE estan subjectes als drets de propietat intel·lectual de GIEE i/o terceres parts proveïdores de continguts. L’accés a tals continguts por part del Client en cap cas implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els esmentats continguts diferents dels expressament enunciats en aquestes condicions generals, sense la prèvia i expressa autorització especificament otorgada, a tal efecte, per part de GIEE. El Client s’abstindrà d’utilitzar els articles o revistes amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals, lesius dels dret o interesos de tercers i de GIEE, o que d’alguna manera puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Servei. Si no es prova el contrari, s’entendrà com ús il·lícit la descàrrega desproporcionada d’arxius o utilització de software especialitzat en descàrregues de pàgines web. En aquests casos, GIEE podrà suspendre el servei, facturar les descàrregues i reclamar els danys i perjudicis corresponents. El Client no podràs manipular ni utilitzar els continguts de les revistes o articles per crear publicacions i/o serveis de cap tipus, i en especial aquells que siguin comparables o interfereixin amb publicacions i/o serveis que GIEE ofereixi ara o pogués oferir en un futur. Es prohibeix expressament la incorporació de continguts comercialitzats per GIEE en bases de dades de qualsevol tipus, sigui quin sigui el seu suport (paper o informàtic), siguin d’accés públic o privat, gratuït o de pagament. GIEE es reserva el dret de supervisar l’ús que el client fagi dels seus continguts. L’accés per part del Client a la web de GIEE podrà ser cancel·lat si detectem patrons d’ús contrari als esmentats en aquestes condicions generals. Les obligacions del Client respecte als continguts descarregats o impresos continuaran després de la finalització del contracte.


Modificació de les condicions generals

Degut a les especials condicions dels productes comercialitzats, GIEE podrà modificar les presents condicions comunicant-li al Client. Els clients de GIEE poden donar-se de baixa i/o cancel·lar la seva subscripció en els 15 dies següents a tota modificació i publicació de les condicions generals en cas de desacord amb aquestes. La continuació en l’ús dels serveis subministrats per GIEE, transcorregut el citat plaç, constitueix una acceptació de les modificacions introduïdes.


Finalització del contracte

La relació contractual acabarà automàticament sense necessitat de comunicació prèvia per part de GIEE: (a) en el cas de no abonar en el plaç que es determini, alguna factura; (b) en el cas d’incompliment per part del Client d’alguna d’aquestes condicions generals. GIEE es reserva el dret a reclamar al client els danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment per part del Client de les obligacions que li son pròpies.