Notícies

La construcció del sentit del nombre en nens amb autisme

22-02-2021
La construcció del sentit del nombre en nens amb autisme

El sentit del nombre és un terme ampli que s’utilitza per referir-se a aquelles habilitats que impliquen el coneixement explícit del nombre, com ara comptar elements fent servir la numeració i comparar nombres. Aquestes habilitats inclouen el reconeixement dels números, el comptatge, els patrons numèrics, la comparació de nombres, les operacions i les estimacions.