Notícies

La comprensió del significat de la inclusió

22-11-2022
Inclusió

Avançar cap a una escola en la que tots els alumnes són acollits i progressen en els seus objectius acadèmics i personals, demana canviar els nostres valors, creences, i pràctiques.

Manllevant les paraules de M. Castellnou, inclusió vol dir preparar el territori: cuidar i promoure la diversitat i cuidar / donar suport als mestres. Disposem d’evidències que ens assenyalen el camí. Però, ...

“No pots nedar cap a nous horitzons si no tens el valor de perdre de vista la costa”.

William Faulkner (1897 – 1962). Escriptor. USA.