Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Sistemes d’avaluació del grau d’aplicació i de sostenibilitat del Suport Conductual Positiu

Autors: Josep Font, Anna Peralta

Keywords: Conducta problemàtica, suport conductual positiu

En els últims temps és freqüent parlar dels problemes de conducta i d’aprenentatge que presenten determinats alumnes durant la seva escolaritat. A pesar de les dificultats que suposa per a les escoles i els professors abordar aquesta mena de problemes, també és cert que s’han desenvolupat, aplicat i avaluat diversos sistemes, enfocaments i estratègies per fer-hi front de manera efectiva. El Suport Conductual Positiu (SCP) és un d’aquests enfocaments que, a més, ha demostrat un alt nivell d’efectivitat. L’objectiu d’aquest article és presentar algunes estratègies d’avaluació per valorar el grau d’aplicació, fidelitat i credibilitat del SCP quan es porta a terme a nivell de tota l’escola. És certament una estratègia que pot millorar sensiblement no només el seu grau d’implementació sinó especialment la seva eficàcia.