Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Mnemotècnica: Una pràctica basada en l’evidència

Autors: Violeta Calvo, Mireia Chandre, Gemma Rica

Keywords: discapacitat intel·lectual, pràctiques basades en l’evidència, mnemotècniques, keyword, pegword i letter strategies

La memòria de treball és un dels dèficits que presenten les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) en el funcionament diari i en el rendiment acadèmic. Per aquest motiu, ens interessa mostrar una pràctica basada en l’evidència que es considera sòlida i avalada per la comunitat científica dins del camp de l’educació especial. Aquest article presenta les mnemotècniques com aquelles estratègies que s’han emprat al llarg de la història per a facilitar l’ús de la memòria a l’hora de millorar les relacions entre la nova informació i la base de coneixement ja existent en el alumne. The keyword, pegword i letter strategies són les tres tècniques que es descriuen en aquest article. A partir d’exemples d’estudis realitzats en diferents àrees d’aprenentatge amb alumnes d’edats i contextos diversos, es mostra la perspectiva dels mateixos alumnes i la dels seus mestres que, al mateix temps, verifiquen la validesa social i acadèmica de les pràctiques basades en l’evidència. Com qualsevol altra estratègia es mostren els seus avantatges i les seves limitacions. L’article finalitza amb una sèrie de conclusions que se centren bàsicament en l’eficàcia d’aquesta estratègia.