Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

La inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials. Accés al currículum ordinari a través dels plans individualitzats. L’SPOT (Student Program Observation Tools): una eina per avaluar els plans individualitzats

Autors: Alba Torrents Riesco, Joaquima Planella Morató

Keywords: Educació inclusiva, Student Program Observation Tools, Plans Individualitzats, alumnes amb necessitats educatives especials

Resum: Actualment, és cada vegada més present en la nostra societat la paraula inclusió i, més concretament en l’àmbit educatiu, el concepte d’educació inclusiva. A continuació es presenta una eina adaptada i traduïda al català anomenada Student Program Observation Tools. Aquest instrument serveix per fer l’anàlisi d’una de les mesures d’atenció a la diversitat, els Plans Individualitzats, per tal de millorar-ne el contingut i ser una ajuda per a les escoles però, també, perquè els alumnes amb necessitats educatives especials puguin tenir accés al currículum ordinari com la resta dels seus companys de classe.