Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

El FACTS: Una entrevista per a l’avaluació funcional

Autors: Josep Font, David Simó

Keywords: Conducta problemàtica, suport conductual positiu, avaluació funcional

Resum: L’augment de les conductes problemàtiques a les escoles representa un tema de forta preocupació per als mestres i professors. Aquestes conductes poden tenir efectes negatius en el context de l’aula i de l’escola i també en el benestar dels alumnes i els professors. Així mateix, aquests tipus de conductes solen ser motiu important de mesures restrictives i d’abandonament escolar. El tractament de les conductes problemàtiques a partir d’un enfocament sistèmic i comprensiu sembla una bona practica en l’actualitat. El suport conductual positiu és un d’aquests enfocaments. Dins del suport conductual positiu l’avaluació funcional representa un dels components essencials per portar a terme estratègies i intervencions efectives. L’objectiu d’aquest treball és presentar un instrument per portar a terme l’avaluació funcional. Es descriu el FACTS (Functional Assessment Checklist: Teachers and Staff), les seves característiques, la seva utilitat així com les seves qualitats tècniques.