Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Una perspectiva de la qualitat de vida en la nova eugenèsia

Autors: Ivan Brown, Roy I. Brown, Alice Schippers

Keywords: Qualitat de vida, discapacitat intel·lectual, Estudis sobre la discapacitat, eugenèsia

La qualitat de vida és un concepte que ha tingut una gran aplicació i desenvolupament en el camp de la discapacitat intel·lectual en les últimes dècades. Es fa servir com a objectiu adequat per millorar la vida de les persones, les polítiques i el suport a la discapacitat. La qualitat de vida ajuda a plantejar qüestions ètiques i actua com a punt de referència clau en consideracions ètiques. Els enfocaments filosòfics i de drets humans actuals sobre la discapacitat defensen la idea que la discapacitat intel·lectual no és cap motiu que impliqui una mala qualitat de vida. A més, les persones amb discapacitat intel·lectual normalment avaluen la seva qualitat de vida amb una puntuació bastant alta. D’una manera semblant, les famílies perceben que la discapacitat contribueix de diverses maneres a la qualitat de vida familiar, malgrat que aquest fet es vegi temperat pels constructes socials, especialment per la normalitat, que defensa la marginació i la discriminació. Els Estudis sobre la Discapacitat, i la teoria crítica de la discapacitat, que constitueix bona part de la base d’aquests estudis, ofereixen una perspectiva alternativa a la discapacitat intel·lectual que valora la seva contribució a una societat més àmplia i que integra la discapacitat intel·lectual com un aspecte positiu i necessari de la diversitat en el mosaic humà. S’argumenta que aquesta perspectiva de la discapacitat intel·lectual rebat la necessitat de les pràctiques de la nova eugenèsia.