Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Retroalimentació: El reforç positiu

Autors: Ana María Malo, Marcela Pizarro, Camila Massis

Keywords: discapacitat intel·lectual, pràctiques basades en l’evidència, retroalimentació, reforç positiu, context escolar

El concepte de pràctica basada en l’evidència ha adquirit un interès especial en diferents àmbits professionals, i un d’aquests és l’educació. L’aplicació d’aquestes pràctiques ha promogut resultats positius a les escoles. L’objectiu d’aquest article és realitzar una revisió teòrica que ens permeti comprendre la importància de la retroalimentació i, dins d’aquesta, del reforç positiu i la rellevància de la seva aplicació en persones amb discapacitat intel·lectual (DI) en el context escolar. En aquest sentit, el concepte es defineix com la presència d’un estímul extern seguit d’una recompensa per tal de reforçar la conducta adequada i que aquesta es repeteixi en el futur. S’analitzen les seves característiques, s’exposen exemples concrets de reforços positius, tant a través d’estudis amb mostres específiques com de definicions teòriques. A més, s’aprofundeix en l’aplicació de les pràctiques basades en l’evidència tant en alumnes amb discapacitat intel·lectual com en altres poblacions (el Trastorn de l’Espectre Autista, la Síndrome de Dèficit Atencional i els Trastorns d’Aprenentatge). D’altra banda, es comenten les evidències trobades en relació amb l’eficàcia i eficiència de l’aplicació del reforç positiu en els alumnes. Finalment, es revisen les diverses limitacions i les possibles línies d’investigació futures, tenint en compte que el reforç positiu no sempre ha estat efectiu en tots els casos i circumstàncies.