Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Promovent la interacció entre iguals en nens amb trastorns del desenvolupament. Propostes per a l’avaluació i la intervenció

Autors: Climent Giné, David Simó, Cristina Mumbardó-Adam, Joana Maria Mas

Keywords: protocol d’avaluació, Interacció entre iguals, protocol d’intervenció, alumnes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

Resum: Un dels assoliments més importants del desenvolupament humà és l’adquisició de les habilitats socials, que fonamentalment es dona en els primers anys de vida, i que hauran de permetre’ns mantenir interaccions eficaces i apropiades amb els nostres semblants al llarg de tota la vida. El propòsit d’aquest estudi és presentar el desenvolupament d’un protocol d’avaluació i intervenció destinat a promoure les habilitats socials en els contextos escolar i familiar de nens amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament (DID). Després d’una revisió de la literatura dels diferents programes o estratègies d’avaluació i intervenció, es proposa el protocol d’avaluació i intervenció que se centra, especialment, en l’ús de dos instruments d’avaluació, l’Assessment of Peer Relationship i l’Observer Impression Scale. D’altra banda, es presenta el protocol d’intervenció desenvolupat, que se centra en el programa Play Time Social Time. Es preveu que aquelles pràctiques que utilitzin aquest protocol d’intervenció haurien de fomentar no només la millora de les interaccions entre iguals amb nens amb DID, sinó amb tot l’alumnat.