Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Nens i adolescents amb TEA: individualització i especificitat en les intervencions educatives

Autors: Marta Salgado, Amaia Hervás

Keywords: trastorns de l’espectre autista, educació, Autisme, intervenció

Resum: Els trastorns de l’espectre autista (TEA) consisteixen en un grup d’alteracions del neurodesenvolupament, que cursen amb característiques clíniques individualitzades i diferents entre elles, relacionades amb diferents causes i que presenten en comú característiques definides del TEA nuclear: alteracions en la comunicació social, conductes i interessos estereotipats i alteracions sensorials. El TEA és crònic, és a dir, que el quadre clínic complet o algunes característiques romanen al llarg de la vida. Un gran nombre d’alumnes amb TEA presenten comorbiditats o associacions amb altres alteracions del neurodesenvolupament com són TDAH (trastorn per dèficit d’atenció hiperactivitat), discapacitat intel·lectual, trastorns de llenguatge, problemes d’aprenentatge no explicats per la seva capacitat cognitiva o bé comorbiditats amb problemes psiquiàtrics com ara ansietat, depressió o greus problemes de conducta. L’escolarització dels alumnes amb TEA presenta reptes importants per als professionals de l’educació i els responsables de la planificació educativa. L’evidència de l’efectivitat en l’aplicació d’intervencions multidisciplinàries per a alumnes amb TEA en entorns naturals, en els quals trobem l’escola com un dels essencials, requereix per part dels professionals de l’educació que treballen amb aquests alumnes la formació en les tècniques educatives i de maneig dels símptomes TEA i dels problemes associats. L’article revisa les diferents problemàtiques presentades per aquests alumnes en relació amb l’escola i el seu aprenentatge. A més, revisa quins són els aspectes fonamentals a tenir en compte quan es planifica una intervenció amb els alumnes amb TEA, quines són les tècniques i abordatges més freqüentment utilitzats i el tipus de professionals i recursos educatius més indicats segons la tipologia d’alumnes amb TEA.