Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Modelatge amb vídeo per ensenyar habilitats de la vida diària a persones amb discapacitat intel·lectual

Autors: Júlia Latorre, Roger Sabartrés, Berta Solà

Keywords: discapacitat intel·lectual, Estratègies basades en el vídeo, pràctiques basades en l’evidència, habilitats de la vida diària

El present article fa una revisió de l’efectivitat d’una pràctica basada en l’evidència, l’ús d’estratègies de modelatge amb vídeo (viedo modeling, viedo prompting) en les intervencions dirigides a les persones amb discapacitat intel·lectual (DI). L’avenç de la tecnologia ha suposat una evolució en les estratègies de modelatge, essent recursos flexibles que promouen la personalització d’allò que s’ensenya i que faciliten la reducció de la presència de l’adult per facilitar l’aprenentatge. Les persones amb DI acostumen a presentar dificultats en el desenvolupament d’habilitats funcionals. Aquests dèficits tenen una influència directa en el desenvolupament de la seva autonomia personal i la seva independència. En l’article es fa una revisió dels estudis i experiències que demostren l’eficàcia de l’ús d’aquesta pràctica basada en l’evidència per ensenyar habilitats de la vida diària a les persones amb DI. Finalment es discuteixen les implicacions de l’ús d’aquestes estratègies i es proposen línies futures d’investigació que analitzin la seva importància en els diferents contextos de l’individu i les diverses perspectives dels vídeos que s’utilitzen en les intervencions.