Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

La transició de joves amb discapacitat intel·lectual a la vida adulta: una mirada actual des de l’òptica de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Autors: Maria Pallisera Díaz, Gemma Díaz-Garolera

Keywords: discapacitat intel·lectual, Transició a la vida adulta, Joves, Drets

El procés de transició a l’edat adulta dels joves amb discapacitat intel·lectual constitueix encara, malgrat els avenços teòrics desenvolupats a partir de la recerca internacional durant les darreres dècades, una de les etapes més complexes en els seus itineraris vitals. La promulgació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) (Organització de les Nacions Unides (ONU), 2006), que posa l’accent en la persona com a subjecte de drets, posa en valor el procés de transició com a moment clau en el que cal potenciar les bases que permetran avançar en un seguit de drets vinculats amb la inclusió social: educació i formació al llarg de la vida, treball, vida independent, participació comunitària, entre altres. Aquest article revisa el procés de transició a la vida adulta des de la perspectiva de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006) i analitza el potencial d’una eina en concret (la Taxonomia 2.0, de Kohler, Gothberg, Fowler i Coyle, 2016) pel disseny, aplicació i avaluació de bones pràctiques de transició.