Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

La participació de la comunitat i la formació permanent, reptes per a un sistema educatiu més inclusiu a Catalunya

Autors: Climent Giné, Dorys Sabando, Ignasi Puigdellívol, Mercedes Torrado

Keywords: Escoles de primària, Formació permanent, Participació de la comunitat, Inclusió educativa

Aquest article presenta els resultats parcials d’una investigació que va identificar el grau d’inclusió de centre (GI), considerant sis dimensions, que comprenien aspectes com l’organització, el funcionament i les pràctiques educatives desenvolupades a les escoles. Per a la recollida de la informació es va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya que va convidar a la totalitat d’escoles públiques del territori català. Finalment, es van obtenir 615 respostes (54,6% de la població total). Les dades es van obtenir a través d’un qüestionari en línia validat per experts i van ser analitzades mitjançant una metodologia quantitativa. El GI obtingut mitjançant el qüestionari ens va permetre classificar les escoles d’acord amb els nivells de consolidació de les seves pràctiques inclusives en les dimensions analitzades. Els resultats van evidenciar que la participació de la comunitat i la formació permanent eren les dues dimensions en què es va constatar una major quantitat de barreres per aconseguir una educació més inclusiva en els centres participants. Els resultats ens permeten obtenir una panoràmica de la implementació de la inclusió en el sistema educatiu català, que resulta de gran utilitat com a diagnòstic i referència per a les futures propostes de millora que reforcin la posada en marxa del Decret 150/2017 que regula l’atenció dels estudiants en el marc d’un sistema educatiu inclusiu a Catalunya. A més, l’amplitud de la mostra i el rigor en els procediments utilitzats ens faculten per suggerir una sèrie de pràctiques basades en l’evidència, no només a nivell de les polítiques futures del sistema educatiu català, sinó també en relació amb les tendències internacionals.