Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

La definició de discapacitat intel·lectual del 2021. Aportacions i dubtes

Autors: Josep Font

Keywords: discapacitat intel·lectual, Definició, Diagnòstic, Classificació, Sistemes de suport

L’American Association on Intellectual and Develomental Disabilities (AAIDD) va editar el passat mes de gener el nou manual (12a edició) de definició, diagnòstic, classificació i sistemes de suports de la discapacitat intel·lectual (DI). Aproximadament cada 10 anys l’AAIDD té el costum de publicar el manual de definició amb la intenció de recollir els avenços haguts en el camp i proporcionar orientacions per al correcte diagnòstic i classificació de la DI. Un esdeveniment certament important pels possibles efectes que pot tenir en el coneixement d’aquestes persones i en les polítiques i pràctiques que se’n deriven. La publicació, que es presenta en un format que vol ser fàcil d’utilitzar, aporta un enfocament integrador de la DI que inclou diverses perspectives, nous enfocaments i orientacions que permeten afavorir la comprensió i incorporar les millors pràctiques. La finalitat d’aquest article és  fer una presentació del manual de definició de la DI del 2021. Per aquest motiu, s’exposen els antecedents que constitueixen els fonaments d’aquesta nova publicació, s’expliquen els continguts del manual i les semblances i diferències amb les anteriors publicacions i, finalment, es comenten les seves aplicacions i implicacions i els dubtes que generen determinades assumpcions i plantejaments.