Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Estratègies efectives i fàcils d’aplicar per al tractament de les conductes problemàtiques

Autors: Josep Font, Lourdes Dalmau, Ascen Díez

Keywords: Conducta problemàtica, pràctiques basades en l’evidència, Estratègies de baixa intensitat

Les conductes problemàtiques que presenten determinats alumnes és, en l’actualitat, un dels temes que més preocupa al professorat, als centres educatius i a l’administració. Aquestes conductes tenen efectes negatius en el rendiment escolar, en el clima de l’aula i en el benestar dels alumnes i dels docents. Disposar d’estratègies i procediments positius i constructius basats en l’evidència, que potenciïn la bona conducta i que siguin fàcils d’aplicar i d’aprendre suposa un repte important. El que s’anomenen estratègies de baixa intensitat poden respondre a algunes de les necessitats actuals dels centres i del professorat a l’hora de prevenir i tractar les conductes problemàtiques. Aquestes estratègies són efectives, no comporten conseqüències negatives i permeten als professionals de l’educació crear oportunitats per obtenir respostes positives de l’alumnat i evitar situacions problemàtiques abans que es produeixin. Les estratègies de baixa intensitat són: l’elogi específic de la conducta, la seqüència d’ordres d’alta probabilitat, la correcció prèvia, la supervisió activa, l’elecció educativa i el feedback educatiu. L’objectiu de l’article és comentar les característiques principals d’aquestes estratègies, la seva utilitat i la necessitat d’adoptar-les en les pràctiques educatives i professionals.