Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Els suports com un medi per ajustar el context a les necessitats de l'alumnat. L'Escala d'Intensitat dels Suports per a finfants i adolescents

Autors: Josep Font

Keywords: Avaluació, Escala d’Intensitat dels Suports per a Infants i Adolescents, Necessitats de suport, Plans de suport personalitzats, Qualitat de vida

Resum: Un dels elements centrals en el model actual de la discapacitat és el constructe de necessitats de suport, que té l’origen i el fonament en una perspectiva socioecològica del desenvolupament. Es considera que les persones amb discapacitat intel·lectual poden necessitar més suports que la resta de la població general per participar amb satisfacció en la vida diària, per tant, l’avaluació d’aquestes necessitats és essencial per a  l’elaboració de propostes personalitzades que ajudin a millorar-los el funcionament individual i la qualitat de vida. En aquest treball presentem l’Escala d’Intensitat dels Suports per a Infants i Adolescents (EIS-I/A), que té com a finalitat solucionar la manca d’instruments capaços d’avaluar de manera eficaç les necessitats de suport de les persones amb discapacitat intel·lectual en la infància i l’adolescència. Així mateix, es proporciona una breu descripció de l’escala, del procediment d’aplicació de l’instrument i de l’aportació que fa a l’àmbit educatiu. Fins ara les evidències són poques, però mostren un funcionament apropiat de l’escala en el context català que ens anima a continuar treballant per millorar-la. Com a principal conclusió es pot dir que ens hem de centrar a superar les barreres en l’aprenentatge per aconseguir uns resultats personals valuosos i més bons.