Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

Aproximació històrica a l’educació especial a Catalunya: l’educació institucionalitzada en centres d’educació especial a les comarques de Girona (1873-1997)

Autors: Josep Maria Garcia i Balda

Keywords: discapacitat, educació especial, Centres d’educació especial, Nens amb necessitats educatives especials, Història de l’educació especial

L’atenció a les persones amb discapacitat presenta avui dia, encara, connotacions ben diverses. El c text històric ha estat ben diferent al llarg del temps. Allò que a darreries del segle passat inquietava els països civilitzats del món, al nostre amb prou feines era conegut. L’educació especial representa quelcom de diferent de l’educació ordinària. Aquelles velles definicions ja avui dia han quedat obsoletes pel pas del temps i l’educació especial s’ha revifat amb aires nous que han reconduït l’ensenyament cap a nous horitzons. L’escola d’avui és fruit d’aquests canvis que amb el pas dels anys han fet que l’ensenyament fos normalitzant, inclusiu i flexible, i que reconduís aquells nois i noies amb discapacitats cap a una vida com més autònoma millor. Aquest article té el seu origen en la recerca més àmplia que va ser la meva tesi doctoral partint d’una anàlisi històrica de l’educació especial a Catalunya, de l’atenció pedagògica a nens i nenes i nois i noies amb discapacitats, de l’aparició dels primers “símptomes” educatius que denoten un cert canvi en l’acció educativa dels primers pedagogs, de l’educació institucionalitzada en centres d’educació especial a les comarques de Girona.