El Programa Educatiu de Conducta (PEC) és una intervenció basada en la recerca que dona resposta  al segon nivell de suport. És a dir, es dirigeix a alumnes que no responen a la prevenció primària (nivell I) però que, alhora, no presenten patrons conductuals perillosos.

Així, el PEC es defineix com un programa escolar que proporciona suport a aquells alumnes amb risc de desenvolupar conductes problemàtiques (CP) greus i cròniques. Es basa en un sistema de control diari que proporciona feedback immediat a l’alumne sobre la seva conducta.

Els objectius plantejats des del grup pel curs 2012-13 van ser:

  • Avaluar l’eficàcia del PEC per disminuir la freqüència de les CP.

  • Explorar els efectes del PEC en relació al temps d’ocupació acadèmica.

 

Els resultats d’aquest estudi es van presentar al II CONGRÉS ESTATAL SOBRE ALTERACIONS DE LA CONDUCTA. Alteracions de la conducta en  la infància i l’ adolescència celebrat a Manresa el 25 d’octubre de 2013.

Truca'ns

T: 914-123-456   

F: 914-123-456   

Contacta'ns

info@giee.cat

Segueix-nos

  • facebook
  • Twitter

© 2013 Copyright. GIEE