Notícies

L’automodelatge amb vídeo i el suport conductual positiu

07-02-2021
L’automodelatge amb vídeo...

L’ús i el suport del vídeo és una de les intervencions basades en l’evidència que més s’ha utilitzat en els últims anys i que millors resultats ha aconseguit en l’aprenentatge de noves habilitats en els alumnes amb discapacitat intel·lectual i altres característiques. Existeixen tres tipus de suport basats en el vídeo: el video-modeling (modelatge amb vídeo), el video-promting (el suport amb vídeo) i el self-video modeling (l’automodelatge amb vídeo). En el video-modeling (modelatge amb vídeo) es demana als alumnes que observin un vídeo curt que mostra una habilitat concreta que es vol ensenyar. El que fa l’alumne és...