Notícies

Jornada del 2018: El PACBAL

11-04-2018
jornades 2018

El divendres 20 d’abril de 2018 el Grup d’investigació en educació especial i ICE UB (GT Pràctiques educatives que promouen la inclusió) organitzen la II JORNADA GIEE a la Universitat de Barcelona (Campus de Mundet – Sala de graus. Edifici de Migdia I, 3a planta).

L’objectiu d’aquesta Jornada és fer la presentació del PACBAL, les seves característiques essencials i, més concretament, conèixer com s’ha d’administrar i interpretar les dades que se’n deriven.

Mestres de centres ordinaris i de centres d’educació especial, caps d’estudis, directors, mestres d’educació especial, inspectors, psicopedagogs EAP, CRP, ELIC, orientadors i persones interessades es podran inscriure fins el 13 d’abril de 2018 a través del següent formulari de matrícula al curs ‘EL PACBAL: prova d’avaluació dels components bàsics de lectura. Presentació, administració i interpretació’. Les places són limitades i hi ha un preu per socis del GIEE i un altre pels no socis.

Es recomana portar llegida, i si és possible fotocopiada, la Guia d’administració i criteris de correcció del PACBAL que la podeu trobar publicada a l’XTEC Inici > Currículum i orientació > Educació primària > Competències bàsiques > Àmbits Àmbit lingüístic > PACBAL

Trobareu més informació a la pàgina http://www.ub.edu/ice/cursos/pacbal o bé us podeu adreçar a icecursos@ub.edu

PROGRAMA

15.00 – 15.15 h Recepció

15.15 – 15.40 h Benvinguda i presentació de la Jornada

Carme Panchón, directora adjunta de l’ICE UB

Mercè Esteve, subdirectora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat del Departament d’Ensenyament David Simó, president del Grup d’Investigació en Educació Especial i coordinador del grup de treball de l’ICE UB Pràctiques educatives que promouen la participació i l’èxit de tothom

15.40 – 16.30 h Presentació del PACBAL dins del nou model d’intervenció. Fonamentació teòrica Montse Castells (CPT L’Estel) Josep Font (CPT L’Estel) Dolo Ramon (CPT L’Estel)

16.30 – 18.00 h Pràctica guiada del PACBAL Segmentació fonèmica. Principi alfabètic. Lectura de paraules amb i sense sentit.

18.00 – 18.20 h Descans

18.20 – 19.20 h Fluïdesa lectora. Comprensió lectora. Vocabulari A càrrec de:

Equip del Projecte FET del CPT L’Estel (Vic):

M. Ester Bigas , Anna Peralta Rosa M. Ordeig , Marta Sisquellas Montse Vall , Bet Gallach

Equip del GIEE:

Lourdes Dalmau i Sandra Fernández Ascen Díez de Ulzurrun, Natalia Cabré, Pep Martí i Esther Olivé.

19.20 – 20.20 Interpretació i propostes que se’n deriven Josep Font (equip GIEE i CPT L’Estel de Vic)

20.40 Cloenda i homenatges Pilar Raja (GIEE) Josep Font

  • jornades 2018