Notícies

Jornada del 2016: Reptes actuals de l'educació especial dins el marc inclusiu

17-09-2019
Jornada del 2016: Reptes actuals de l'educació especial dins el marc inclusiu

Divendres 25 de novembre es va celebrar la jornada "Reptes actuals en l'educació especial dins del marc inclusiu" a l'Escola Sagrat Cor de Barcelona.

Primerament destaquem l' éxit de participació i expressem  el nostre agraïment,per la confiança mostrada al GIEE,dels aproximadament  un centenar de professionals de l'educació que van assistir.

​L'objectiu d'aquesta jornada plantejava la importància del sistema de suports diferenciats com a guia de transformació dels entorns educatius partint dels principals marcs teòrics i paradigmes.

​La jornada es va niciar amb la presentació de la revista REPTES per part del president del GIEE  David Simó i el seu editor  Josep Font. Aquest primer número el podeu trobar en obert a la nostra web.

​La primera conferència  va ser a càrrec d'en Climent Giné que va plantejar la necessitat d'abordar l'educació dels alumnes amb necessitats de suport des d'un model ecològic centrat en la persona i en tots els seus entorns.

​Seguidament en Josep Font va defensar que cal avançar en el canvi de perspectiva i en la creació de contextos educatius on el sistema de suports incloguin a tot l'alumnat i es promoguin resultats valuosos.

​La tercera ponència sobre Conducta adaptativa la va presentar Delfin Montero. Va plantejar la necessitat que a partir de l'avaluació de les diferents àrees de la conducta adaptativa, s'incloguin en el currículum unitats d'ensenyament per augmentar les destreses i promoure l'autonòmia en entorn natural i desde el marc inclusiu.

​Seguidament es van presentar les diferents  experiències des del model sistémic amb  intervencions universals en lectura i conducta, secundàries i terciàries en conducta.

​Podem afirmar que hi va haver correlació entre els plantejaments teòrics defensats a les ponències i les experiències pràctiques presentades, tant de lectura com de conducta.

​La jornada va acabar amb un homenatge  a en Josep Font i en Climent Giné com a reconeixement per la seva vinculació al GIEE  i les seves aportacions  en la recerca del nostre país.

​Agrair especialment la bona disposició de l'escola Sagrat Cor i en especial a la Pilar Clarasó directora i el suport informàtic i tècnic.

  • Jornada del 2016: Reptes actuals de l'educació especial dins el marc inclusiu
  • Jornada del 2016: Reptes actuals de l'educació especial dins el marc inclusiu
  • Jornada del 2016: Reptes actuals de l'educació especial dins el marc inclusiu