Notícies

Estat de la ciència sobre la COVID-19 i les persones amb DID (M.A. Nygren i A. Lulinski)

23-12-2020
Sobre la COVID-19 i les persones amb DID

L’objectiu d’aquest escrit és proporcionar una visió general del que la recerca fins el moment actual revela sobre les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), la COVID-19, i la vacunació.
La recerca que hi ha hagut fins ara indica que les persones amb DID (a) són més propenses a estar exposades a la COVID-19 i tenir resultats de salut més pobres que la població general en relació a la COVID-19; (b) són igualment propenses, com la població general, a participar en estratègies preventives de salut; i (c) han experimentat una interrupció massiva en els serveis de salut, de la llar i comunitaris, agreujant la desigualtat existent en l’assistència sanitària i posant una pressió addicional sobre les xarxes de suport formals i informals que ja estan sobrecarregades de taxes fiscals.