Conducta

Projecte Educatiu de Conducta
Conducta
November 11, 2013 posted by admin

Projecte Educatiu de Conducta

 

El Programa Educatiu de Conducta (PEC) és una intervenció basada en la recerca que dona resposta  al segon nivell de suport. És a dir, es dirigeix a alumnes que no responen a la prevenció primària (nivell I) però que, alhora, no presenten patrons conductuals perillosos.

Així, el PEC es defineix com un programa escolar que proporciona suport a aquells alumnes amb risc de desenvolupar conductes problemàtiques (CP) greus i cròniques. Es basa en un sistema de control diari que proporciona feedback immediat a l’alumne sobre la seva conducta.

Els objectius plantejats des del grup pel curs 2012-13 van ser:

  • Avaluar l’eficàcia del PEC per disminuir la freqüència de les CP.
  • Explorar els efectes del PEC en relació al temps d’ocupació acadèmica.

 

Els resultats d’aquest estudi es van presentar al II CONGRÉS ESTATAL SOBRE ALTERACIONS DE LA CONDUCTA. Alteracions de la conducta en  la infància i l’ adolescència celebrat a Manresa el 25 d’octubre de 2013.

Avaluació Sistemàtica dels Trastorns de Conducta
Conducta
November 11, 2013 posted by admin

Avaluació Sistemàtica dels Trastorns de Conducta

L’Avaluació Sistemàtica dels Trastorns de Conducta (ASTC) és un sistema d’avaluació que pretén identificar aquells alumnes de primària que o bé es troben en situacions de risc d’abandonament escolar o bé presenten trastorns de conducta de naturalesa externalitzant o internalitzant. A tal efecte, l’ASTC és situa com un instrument d’avaluació en el primer nivell del suport conductual positiu.

Els objectius plantejats des del grup són:

  • Adaptar i validar a la població catalana l’Avaluació Sistemàtica dels Trastorns de Conducta.

 

 

Les característiques fonamentals del ASTC i l’estat actual d’aquest projecte es va presentar al II CONGRÉS ESTATAL SOBRE ALTERACIONS DE LA CONDUCTA. Alteracions de la conducta en  la infància i l’ adolescència celebrat a Manresa el 25 d’octubre de 2013.